Sidhuvudbild

Undervisning

Behöver du eller dina medarbetare bli bättre på att kommunicera externt och internt? Claes arrangerar skräddarsydda kurser i skrivande och redaktörskap. Hör av dig för offert!

Claes har bland annat gett samtliga medarbetare på Stockholms läns landstings kulturförvaltning undervisning i klarspråk. Utbildningspaketet innehöll också individuell textcoachning och stöttning i kulturförvaltningens kommunikationen via sociala medier.

Claes undervisar på Rubriker, ingresser & texttvätt på Poppius Journalistskola. Kursen, som han själv satt ihop, ger en mycket konkret handledning i konsten att skriva bättre rubriker, vässa ingresser och tvätta texter.

Claes har också undervisat på Poppius kurser Skriv bättre i jobbet och Reportage.
Han har också arrangerat specialutformade kurser och seminarier för bland andra personal i Sundbybergs stad, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI och fackförbundet Jusek.